Lokala trafikföreskrifter

nu en grundkurs och ett seminarium för erfarna handläggare

Vilken myndighet som får bestämma om trafikreglering är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas. Genom att trafikföreskrifter numera är tillgängliga för allmänheten via webben (stfs.se) har kraven på utformning och kvalité blivit större. Våra LTF-kurser ger nödvändiga kunskaper om regelsystemet för dig som  jobbar med kommunernas infrastruktur och trafikplanering – oberoende om du är kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med lokala trafikföreskrifter och andra trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av olika trafikföreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. Deltagarantalet är begränsat till cirka 25 personer. 

NYHET lunch-till-lunch-seminarium för erfarna trafikingenjörer
En lokal trafikföreskrift måste inte bara vara välmotiverad utan också begriplig för trafikanterna och juridisk riktig. Det innebär ibland svåra avvägningar som ofta kan behöva diskuteras i en större krets av kollegor. Därför arrangerar vi den 21-22 november ett lunch-till-lunch-seminarium för dig som arbetar med lokala trafikföreskrifter och/eller vägmärkens utforming. Seminariet ersätter den tidigare påbyggnadskursen. På seminariet får du tillfälle att med lärare och kollegor diskutera de problem som du mött på hemmaplan. För att delta bör du ha arbetat en tid med lokala trafikföreskrifter och/eller hur de ska märkas ut. Vi inleder med en redovisning och diskussion av diskutabla och ibland felaktiga  utmärkningar som vi sett i ett antal kommuner. Resten av seminariet kommer sedan att ägnas åt de frågor du och andra kursdeltagare prioriterar. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Joakim Florén har under många år arbetat med olika trafikfrågor på Malmö stads fastighets- och gatukontor och är numera enhetschef för Trafikregleringsenheten. Han har långvarig erfarenhet av såväl övergripande som specifika frågor rörande lokala trafikföreskrifter och annan trafikreglering.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

så tycker kursdeltagarna om grundkursen

"Tydligt och lärorikt med bra exempel, bra lärare"
"Mycket bra diskussioner och utbyte av erfarenheter. Bra kontakter för framtida arbete"
"Särskilt bra var kursledarens kunskaper och hans förmåga att besvara frågor"
"5 av 5 getingar!"
"Jättetack för en superbra utbildning!"

så tycker kursdeltagarna om påbyggnadskursen

"Bästa kursen som ni har"
"Jag lärde mig saker som vi inte hade kunskap om"
"Verkligen en bra kurs som enligt mig måste fortsätta"
"Jag tycker fördjupningskursen var helt fantastisk och kompletterade grundkursen väl. Jag rekommenderar alla som har gått grundkursen att gå fördjupningskursen"
"Jättebra att ni tar in tankar och frågor i förväg"
"Bra att kursen innehöll verkliga frågor som vi brottas med dagligen"
"Påbyggnaden gav ett bredare perspektiv och blåste mer liv i lagrummen"

I höst både  grundkurs och seminarium för erfarna trafikingenjörer

Nästa grundkurs arrangeras tisdag-onsdag 27-28 augusti 2024. Kursen äger rum på Saturnus konferensanläggning i centrala Stockholm. 

Grundkursen börjar dag 1 kl. 09.30 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Frukost serveras redan från kl. 08.00. 

Avgiften för grundkursen är 11 900 kr exkl moms. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer. För bokning av rum för övernattning rekommenderar vi att jämföra aktuella priser på Hotell Hilton, Sjöfartshotellet eller andra hotell i närheten av kurslokalen. 

Frågor om grundkursen besvaras av Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com och Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com.

Seminariet för erfarna trafikingenjörer arrangeras som ett lunch-till-lunchseminarium torsdag-fredag den 21-22 november 2024. Seminariet äger rum på Saturnus Konferens strax intill Slussens tunnelbanestation i centrala Stockholm.

Seminariet inleds med lunch dag 1 kl. 12, därefter diskussioner fram till kl. 17. Efter lunchen inleder vi med att redovisa och diskutera ett antal diskutabla utmärkningar som vi sett i flera kommuner runt om i landet. Resten av seminariet ägnas de frågor som deltagarna i förväg skickat in och som behöver diskuteras i en större grupp. 

För att ge deltagarna bättre tid att diskutera och lära känna varandra arrangeras en gemensam middag på kvällen på restaurang Himlen inom gångavstånd från kurslokalen. Dag 2 startar kl. 8.30 och avslutas med lunch kl. 12.

Avgiften för seminariet är 8 700 kr exkl. moms. I avgiften igår den gemensamma middagen på första seminariedagens kväll. Antalet deltagare på seminariet är begränsat till högst 25 personer. För bokning av rum för övernattning rekommenderar vi att jämföra aktuella priser på Hotell Hilton, Sjöfartshotellet eller andra hotell i närheten av kurslokalen.

Frågor om seminariet  besvaras av Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com och Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com.

Anmälan

Vill du anmäla dig till grundkursen tisdag-onsdag 27-28 augusti 2024 klickar du här. Anmälan är bindande, men får du förhinder kan du skicka en kollega. 

Vill du anmäla dig till s
eminariet för erfarna trafikingenjörer torsdag-fredag den 21-22 november klickar du här. Anmälan är bindande, men får du förhinder kan du skicka en kollega. 

Kommande kurser