Lokala trafikföreskrifter

Vi erbjuder nu två kurser: grundkurs och påbyggnadskurs

Vilken myndighet som får bestämma om trafikreglering är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas. Genom att trafikföreskrifter numera är tillgängliga för allmänheten via webben (stfs.se) har kraven på utformning och kvalité blivit större. Våra LTF-kurser ger nödvändiga kunskaper om regelsystemet för dig som  jobbar med kommunernas infrastruktur och trafikplanering – oberoende om du är kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med lokala trafikföreskrifter och andra trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av olika trafikföreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. 

Den första Påbyggnadskursen omfattade en dag, men deltagarna önskade mer tid att fördjupa sig ännu mer i frågorna samt att hinna med de förberedda övningsuppgifterna. Vi har därför förlängt påbyggnadskursen till att omfatta två dagar. Kravet för deltagande är att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Ett avsnitt av kursen ägnas åt sådant som vi från tidigare kurser vet är problematiskt för handläggarna. Ett annat avsnitt ägnas åt problemställningar som deltagarna mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. Dessa frågor ska deltagarna skicka in några veckor före kursstart. I kursen ingår också övningsuppgifter med bl.a. exempel på mer eller mindre bra trafikföreskrifter som presenteras och diskuteras. Här vill vi också att deltagarna skickar in exempel på någon trafikföreskrift som man önskar få diskuterad. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Dainis Ciparsons är lärare vid båda kurserna. Dainis är numera konsult och har tidigare varit anställd på Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Transportstyrelsen där han bl.a. arbetat med att utforma det nuvarande regelsystemet.

så tycker kursdeltagarna om grundkursen

"Tydligt och lärorikt med bra exempel, bra lärare"
"Mycket bra diskussioner och utbyte av erfarenheter. Bra kontakter för framtida arbete"
"Särskilt bra var kursledarens kunskaper och hans förmåga att besvara frågor"
"5 av 5 getingar!"
"Jättetack för en superbra utbildning!"
"Dainis är ju som LTF:ernas Mozart, så jag kunde inte vara mer nöjd!"

så tycker kursdeltagarna om påbyggnadskursen

"Bästa kursen som ni har"
"Jag lärde mig saker som vi inte hade kunskap om"
"Verkligen en bra kurs som enligt mig måste fortsätta"
"Jag tycker fördjupningskursen var helt fantastisk och kompletterade grundkursen väl. Jag rekommenderar alla som har gått grundkursen att gå fördjupningskursen"
"Jättebra att ni tar in tankar och frågor i förväg"
"Bra att kursen innehöll verkliga frågor som vi brottas med dagligen"
"Påbyggnaden gav ett bredare perspektiv och blåste mer liv i lagrummen"

Nästa LTF-kurs flyttad till den 5-6 oktober

På grund av coronarestriktionerna är den grundkurs som tidigare planerats i september nu fyttad till tisdag-onsdag den 5-6 oktober. Den äger rum på Saturnus kursanläggning i centrala Stockholm. Alla ska då ha fått sin första vaccinspruta och vi räknar därför med då kunna genomföra kursen på ett säkert sätt. 

Du som redan anmält dig till septemberkursen behöver inte göra någon ny anmälan, din tidigare anmälan flyttar vi över till oktoberkursen såvida du inte avanmälar dig med ett mejl till info@trafikkurs.se.

Grundk
ursen börjar dag 1 kl. 09.00  med att frukost serveras och avslutas dag 2 kl. 16.00. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva, se länk på startsidan till Sjöfartshotellet där vi har specialpris.

Någon ny påbyggnadskurs är ännu inte schemalagd. Eventuellt kommer vi att arrangera en ny sådan kurs i slutet av hösten.  Påbyggnadskursen börjar normalt kl. 10.00 dag 1 och avslutas dag 2 kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. 

Avgiften för grundkursen och påbyggnadskursen är 9 500 kr exkl moms för resp. kurs. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagna för dessa kurser. Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Frågor om kursen besvaras av Dainis Ciparsons, dainis.cdv@bredband.net eller Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan

Vill du anmäla dig till grundkursen  i Stockholm tisdag-onsdag den 5-6 oktober kommer du till anmälningslänken genom att klicka här.  Anmälan till kursen är bindande men skulle du få förhinder kan du skicka en kollega. 

Datum för en kommande påbyggnadskurs är ännu inte fastställt men kommer evenuellt någon gång under senhösten. Länk till anmälan kommer du att hitta här. 

Kommande kurser