Lokala trafikföreskrifter

Nu två kurser: grundkurs och påbyggnadskurs

Vilken myndighet som får bestämma om trafikreglering är omgärdat av ett omfattande regelsystem. Vem som är väghållare och var vägen ligger avgör vem som får fatta beslut, hur trafikföreskrifterna måste utformas och hur de kan överklagas. Genom att trafikföreskrifter numera är tillgängliga för allmänheten via webben (stfs.se) har kraven på utformning och kvalité blivit större. Våra LTF-kurser ger nödvändiga kunskaper om regelsystemet för dig som  jobbar med kommunernas infrastruktur och trafikplanering – oberoende om du är kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd.

Grundkursen är en tvådagarskurs som är avsedd för dig som nyligen börjat arbeta med lokala trafikföreskrifter och andra trafikföreskrifter, till exempel som kommunal trafikingenjör, konsult eller statligt anställd. Kursen omfattar en genomgång av den lagstiftning som ligger till grund för utforming av olika trafikföreskrifter, ärendehanteringen från ansökan till beslut samt också övningsuppgifter om utformning av trafikföreskrifter. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. 

Den första Påbyggnadskursen omfattade en dag, men deltagarna önskade mer tid att fördjupa sig ännu mer i frågorna samt att hinna med de förberedda övningsuppgifterna. Vi har därför förlängt påbyggnadskursen till att omfatta två dagar. Kravet för deltagande är att man ska ha arbetat med lokala trafikföreskrifter i minst ett år. Ett avsnitt av kursen ägnas åt sådant som vi från tidigare kurser vet är problematiskt för handläggarna. Ett annat avsnitt ägnas åt problemställningar som deltagarna mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. Dessa frågor ska deltagarna skicka in några veckor före kursstart. I kursen ingår också övningsuppgifter med bl.a. exempel på mer eller mindre bra trafikföreskrifter som presenteras och diskuteras. Här vill vi också att deltagarna skickar in exempel på någon trafikföreskrift som man önskar få diskuterad. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Dainis Ciparsons är lärare vid båda kurserna. Dainis är numera konsult och har tidigare varit anställd på Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Transportstyrelsen där han bl.a. arbetat med att utforma det nuvarande regelsystemet.

så tycker kursdeltagarna om grundkursen

"Tydligt och lärorikt med bra exempel, bra lärare"
"Mycket bra diskussioner och utbyte av erfarenheter. Bra kontakter för framtida arbete"
"Särskilt bra var kursledarens kunskaper och hans förmåga att besvara frågor"
"5 av 5 getingar!"
"Jättetack för en superbra utbildning!"
"Dainis är ju som LTF:ernas Mozart, så jag kunde inte vara mer nöjd!"

så tycker kursdeltagarna om påbyggnadskursen

"Bästa kursen som ni har"
"Jag lärde mig saker som vi inte hade kunskap om"
"Verkligen en bra kurs som enligt mig måste fortsätta"
"Jag tycker fördjupningskursen var helt fantastisk och kompletterade grundkursen väl. Jag rekommenderar alla som har gått grundkursen att gå fördjupningskursen"
"Jättebra att ni tar in tankar och frågor i förväg"
"Bra att kursen innehöll verkliga frågor som vi brottas med dagligen"
"Påbyggnaden gav ett bredare perspektiv och blåste mer liv i lagrummen"

Info om våra kurser i lokala trfikföreskrifter

Den senaste grundkursen gick tisdag-onsdag den 25-26 augusti på Centralhuset Konferens i Göteborg. Grundkursen börjar alltid kl. 09.00 dag 1 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. 

Både grundkursen och påbyggnadskursen som skulle äga rum i Stockholm under hösten är senarelagda på grund av coronaviruset. Vi hoppas kunna genomföra kurserna under första halvåret 2021 om coronavirusets spridning då ger möjlighet till detta. 

Påbyggnadskursen omfattar också den två dagar och äger oftast rum centralt i Stockholm. Påbyggnadskursen börjar kl. 10.00 dag 1 och avslutas dag 2 kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. 

Avgiften för grundkursen och påbyggnadskursen är 9 500 kr exkl moms för resp. kurs. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Frågor om kursen besvaras av Dainis Ciparsons, dainis.cdv@bredband.net eller Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan

Vill du anmäla dig till grundkursen  kommer du någon gång under våren till en anmälningslänk genom att klicka här.  Anmälan till intresselistan är inte bindande. 

Vill du anmäla dig till intresselistan att gå en kommande påbyggnadskurs kommer du någon gång under våren till en anmälningslänk genom att klicka här.  Anmälan till intresselistan är inte bindande. 

Kommande kurser