Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PRH

Nu en grundkurs och ett seminarium för erfarna handläggare

Handläggning och beslut om ansökningar om PRH är en viktig men många gånger besvärlig uppgift och därför är våra kurser om PRH-handläggning mycket efterfrågade. Människor måste kunna känna förtroende för att handläggningen sker korrekt och förstå skälen till besluten, även om de går sökanden emot.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. I första hand vänder sig grundkursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Seminariet för erfarna handläggare omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med att handlägga PRH-tillstånd en tid. Dagen inleds med en kortare repetition av några av grunderna för beviljande av parkeringstillstånd. Övrig tid  ägnas åt de frågor kursdeltagarna prioriterar. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. Gästföreläsare är också Beth von Schreeb, tidigare chefsläkare på Erstakliniken och erfaren läkare på neurologiska sjukdomar. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Lärare är Git Jansson och Jan Söderström.

Git arbetar på Trafikkontoret i Göteborg där hon har en långvarig och gedigen erfarenhet av handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Git är lärare både på grundkursen och seminariet för erfarna handläggare.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna om PRH-kurserna

"Bra kurs på alla sätt. Bra med diskussioner om olika ärenden."
"Så grundlig information. Många frågetecken reddes ut. Otroligt bra, borde gått kursen för länge sen."
"Mycket bra. Behovet är stort att hålla liknande utbildningsdagar med jämna mellanrum."
"Bra kursmaterial som man kan ta med sig och använda"

Nästa grundkurs den 14 november

En ny grundkurs arrangeras tisdagen den 14 november 2023 och ett nytt seminarium för erfarna handläggare onsdagen den 15 november 2023. Både grundkursen och seminariet äger rum på Saturnus konferens i Stockholm. 

Både vårt seminarium för erfarna handläggare  och grundkursen har haft mycket nöjda deltagare.  Vid seminariet tar vi upp sådana frågor som deltagarna har behov att diskutera. Gästföreläsare på seminariet är leg. läk. Beth von Schreeb som bland annat redogör för problematiken kring att skriva intyg om gångförmåga. Seminariet äger rum  i Stockholm. 
 

För både  grundkursen och seminariet för erfarna handläggare gäller att frukost serveras redan från kl. 8.00 och kursen börjar sedan kl. 09.30 och avslutas 16.00. 

Avgift för  grundkursen resp. seminariet är 6 200 kr exkl. moms.  Då ingår fika, luncher samt omfattande dokumentation och åhörarkopior.  Antalet deltagare är begränsat till ca 30 personer på grundkursen och till 25 personer på seminariet. Minst 10 personer måste anmäla sig för att grundkurs resp. seminarium ska genomföras. Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan

Om du vill anmäla dig till grundkursen tisdagen den 14 november 2023  i Stockholm klickar du på anmälningslänken här. Anmälan är bindande, men om du får förhinder kan du istället skicka en kollega.

Om du vill anmäla dig till  seminariet för erfarna handläggare onsdagen den 15 november 2023 klickar du på här. Anmälan till seminariet är bindande, men om du får förhinder kan du istället skicka en kollega.
 

Kommande kursdatum