Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PRH

Nu en grundkurs och ett seminarium för erfarna handläggare

Handläggning och beslut om ansökningar om PRH är en viktig men många gånger besvärlig uppgift och därför är våra kurser om PRH-handläggning mycket efterfrågade. Människor måste kunna känna förtroende för att handläggningen sker korrekt och förstå skälen till besluten, även om de går sökanden emot.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. I första hand vänder sig grundkursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Seminariet för erfarna handläggare omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med att handlägga PRH-tillstånd en tid. Dagen inleds med en kortare repetition av några av grunderna för beviljande av parkeringstillstånd. Övrig tid  ägnas åt de frågor kursdeltagarna prioriterar. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. Det kan också förekomma gästföreläsare i ämnen som deltagarna särskilt valt att prioritera. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Lärare är Git Jansson och Jan Söderström.

Git arbetar på Trafikkontoret i Göteborg där hon har en långvarig och gedigen erfarenhet av handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Git är lärare både på grundkursen och seminariet för erfarna handläggare.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna om PRH-kurserna

"Bra kurs på alla sätt. Bra med diskussioner om olika ärenden."
"Så grundlig information. Många frågetecken reddes ut. Otroligt bra, borde gått kursen för länge sen."
"Mycket bra. Behovet är stort att hålla liknande utbildningsdagar med jämna mellanrum."
"Bra kursmaterial som man kan ta med sig och använda"

Nästa PRH-kurser den 15-16 november

Nästa grundkurs  äger rum onsdagen den 16 november 2022 på Saturnus konferens i centrala Stockholm. Nästa seminarium för erfarna handläggare äger rum tisdagen den 15 november, också den på Saturnus konferens. 

Vår seminarium för erfarna handläggare  har liksom grundkursen haft mycket nöjda deltagare.  Vid seminariet tar vi upp sådana frågor som deltagarna har behov att diskutera. Gästföreläsare kan också förekomma, vid det senaste seminariet redogjorde leg. läk. Beth von Schreeb för problematiken kring att skriva intyg om gångförmåga. Seminariet äger rum  i Stockholm. 

För både  grundkursen och seminariet för erfarna handläggare gäller att deltagarna samlas 09.00 - 09.30 då det serveras frukostbuffe! Kursen startar sedan 09.30 och avslutas 16.00.

Avgift för  grundkursen resp. seminariet är 5 500 kr exkl. moms . Då ingår fika, luncher samt omfattande dokumentation och åhörarkopior.  Antalet deltagare är begränsat till ca 25 personer på både grundkursen och på seminariet. Minst 10 personer måste anmäla sig för att grundkurs resp. seminarium ska genomföras. Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva. På Hotell Hilton Slussen som ligger nära kurslokalen har vi rabatterade priser, se länk på förstasidan. Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan

Om du vill anmäla dig till grundkursen onsdagen den 16 november i Stockholm klickar du på anmälningslänken här. Anmälan till kursen är bindande, men om du får förhinder kan du istället skicka en kollega.

Om du vill anmäla dig till  
seminariet för erfarna handläggare tisdagen den 15 november klickar du på här. Anmälan till seminariet är bindande, men om du får förhinder kan du istället skicka en kollega.
 

Kommande kursdatum