Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PRH

Nu en grundkurs och ett seminarium för erfarna handläggare

Handläggning och beslut om ansökningar om PRH är en viktig men många gånger besvärlig uppgift och därför är våra kurser om PRH-handläggning mycket efterfrågade. Människor måste kunna känna förtroende för att handläggningen sker korrekt och förstå skälen till besluten, även om de går sökanden emot.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. I första hand vänder sig grundkursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Vårt Seminarium för erfarna handläggare som arrangerades den 22-23 maj blev både fullbokat och uppskattat. Det genomfördes som ett lunch-till-lunchmöte, ett nytt sådant seminarium kommer att genomförs våren 2025. Kravet för att delta är att man ska ha arbetat med att handlägga PRH-tillstånd en tid. Hela seminariet kommer att ägnas åt de frågor kursdeltagarna prioriterar. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. Gästföreläsare liksom tidigare är Beth von Schreeb, tidigare chefsläkare på Erstakliniken och en av landets mest erfarna läkare på neurologiska sjukdomar. Första dagens kväll arrangeras en gemensam middag för att ge deltagarna gott om tid att fortsätta dagens diskussioner under trevliga former. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Lärare är Git Jansson och Jan Söderström.

Git arbetar på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg där hon har en långvarig och gedigen erfarenhet av handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Git är lärare både på grundkursen och seminariet för erfarna handläggare.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna om PRH-kurserna

"Bra kurs på alla sätt. Bra med diskussioner om olika ärenden."
"Så grundlig information. Många frågetecken reddes ut. Otroligt bra, borde gått kursen för länge sen."
"Mycket bra. Behovet är stort att hålla liknande utbildningsdagar med jämna mellanrum."
"Bra kursmaterial som man kan ta med sig och använda"

 grundkurs och seminarium

Avgift för grundkursen är 6 900 kr exkl. moms. Då ingår fika, luncher samt omfattande dokumentation och åhörarkopior.  Antalet deltagare är begränsat till ca 30 personer. Minst 15 personer måste anmäla sig för att grundkurs ska genomföras. Grundkursen börja kl. 09.30 och avslutas senast kl. 16.00. Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Nästa Seminarium för erfarna handläggare kommer att arrangeras som ett lunch-till-lunchmöte våren 2025, datum är ännu inte bestämt.  Seminariet äger rum på Saturnus Konferens strax intill Slussens tunnelbanestation i centrala Stockholm. För bokning av rum för övernattning rekommenderar vi att jämföra aktuella priser på Hotell Hilton, Sjöfartshotellet eller andra hotell i närheten av kurslokalen. 

Seminariet inleds med lunch dag 1 kl. 12, därefter diskussioner fram till kl. 17. För att ge deltagarna bättre tid att diskutera och lära känna varandra arrangeras en gemensam middag på kvällen på restaurang Himlen inom gångavstånd från kurslokalen. Dag 2 startar kl. 8.30 och avslutas med lunch kl. 12. På seminariet tar vi liksom tidigare enbart upp sådana frågor som deltagarna har behov att samtala om i en större grupp.  Gästföreläsare på seminariet är leg. läk. Beth von Schreeb som tar upp de frågor som deltagarna vill diskutera, t.ex. olika neurologiska sjukdomars förlopp och problematiken kring att skriva rättvisande  intyg om sökandens gångförmåga. 

Avgiften för Seminariet för erfarna handläggare är 8 700 kr exkl. moms. I avgiften igår den gemensamma middagen på första seminariedagens kväll. Antalet deltagare på seminariet är begränsat till högst 30 personer.  Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan


Nästa Grundkursen arrangeras i Stockholm tisdagen den 12 november. För att anmäla dig klickar du här! Anmälan är bindande men får du förhinder kan du skicka en kollega.

Länk till anmälan till Seminariet för erfarna handläggare  i Stockholm våren 2025 kommer att finnas här så snart datum för seminaret har bestämts.

Kommande kursdatum