Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - PRH

Nu två kurser: grundkurs och påbyggnadskurs

Handläggning och beslut om ansökningar om PRH är en viktig men många gånger besvärlig uppgift och därför är våra kurser om PRH-handläggning mycket efterfrågade. Människor måste kunna känna förtroende för att handläggningen sker korrekt och förstå skälen till besluten, även om de går sökanden emot.

Grundkursen tar upp vilka författningar som gäller och hur ansökningar ska handläggas. I första hand vänder sig grundkursen till den som är ny handläggare av PRH inom kommunerna, men även den som arbetat med PRH en kortare tid är välkommen.

Påbyggnadskursen omfattar liksom grundkursen en dag, men där är kravet att man ska ha arbetat med PRH i minst ett år. Kursen inleds med en kortare repetition av grunderna för beviljande av parkeringstillstånd. Övrig tid  ägnas åt de frågor kursdeltagarna prioriterat. Deltagarna ska därför tre veckor före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på kursen. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

Lärare

Lärare är Git Jansson och Jan Söderström.

Git arbetar på Trafikkontoret i Göteborg där hon har en långvarig och gedigen erfarenhet av handläggningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Git är lärare både på grundkursen och påbyggnadskursen.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna om PRH-kurserna

"Bra kurs på alla sätt. Bra med diskussioner om olika ärenden."
"Så grundlig information. Många frågetecken reddes ut. Otroligt bra, borde gått kursen för länge sen."
"Mycket bra. Behovet är stort att hålla liknande utbildningsdagar med jämna mellanrum."
"Bra kursmaterial som man kan ta med sig och använda"

 Info om våra PRH-kurser

Nästa grundkurs kommer förhoppningsvis någon gång under första halvåret 2021. Se till att du anmäler dig i tid - denna kurs är mycket efterfrågad och blir ofta fullbokad!

Vår påbyggnadskurs om PRH-handläggning har också haft mycket nöjda deltagare. Kursen bygger på att deltagarna gått grundkursen eller arbetat flera år som PRH-handläggare. 
 

För både grundkursen och påbyggnadskursen gäller att deltagarna samlas 09.00 - 09.30 då det serveras frukostbuffe! Kursen startar sedan 09.30 och avslutas 16.00.

Avgiften för grundkursen och påbyggnadskursen är 4 900 kr exkl. moms för resp. kurs. Då ingår fika, luncher samt omfattande dokumentation och åhörarkopior.  Antalet deltagare är begränsat till 25 personer på både grundkursen och på påbyggnadskursen. Minst 10 personer måste anmäla sig för att kurserna ska genomföras. Eventuell övernattning bokas av kursdeltagarna själva. Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com

Anmälan

När sprittspridningen minskat räknar vi med att då kunna hålla en grundkurs, förhoppningsvis någon gång under våren. Vill du anmäla dig till den grundkursen  kommer det då att finnas en anmälningslänk här. Samma sak gäller en planerad kommande påbyggnadskurs.

Kommande kursdatum