Vägmärkens användning

Kursens innehåll

Vägmärken är det viktigaste verktyget en väghållare har för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Det kan handla om lokala restriktioner som trafikanterna måste bli uppmärksammade på eller permanenta eller tillfälliga avvikelser i fråga om exempelvis vägstandard. 
Det är viktigt att de vägmärken som används följer de juridiska regler som finns i trafikförordningen, vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter och dessa redovisas i denna handbok. Men ännu viktigare är att de vägmärken och deras tilläggstavlor är begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Den som har ansvaret för uppsättningen av vägmärken måste därför samtidigt ha båda dessa perspektiv i fokus.
Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. Det är därför nödvändigt att man redan när den lokala trafikföreskriften formuleras tänker igenom hur beslutet ska kunna kommuniceras med vägmärken och tilläggstavlor på ett för trafikanterna begripligt sätt. På kursen kommer vi därför att fokusera på betydelsen av att vägmärken och tilläggstavlor används och sätts upp på rätt sätt så att den trafikregel som utmärkningen ska illustrera både ska uppmärksammas och bli begriplig. Vi kommer också att gå igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt gå igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.  

LÄRARE

Bengt Wilde driver sedan 1991 egna företaget Trafikteknik Bengt Wilde AB med huvudsaklig inriktning på konsultation och utbildning inom trafik- och parkeringsregleringsområdet. Tidigare har Bengt bland annat arbetat som trafikingenjör på Malmö gatukontor och på Trafiksäkerhetsverket. 

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Första kursen den 28-29 april i stockholm, sedan i Malmö 12-13 maj och göteborg 18-9 augusti

En första kurs "Vägmärkens användning" kommer att gå i Stockholm på Saturnus konferens tisdag-onsdag 28-29 april 2020. Nästa kurs kommer att gå tisdag-onsdag den 12-13 maj på Börshuset konferens som ligger strax intill Malmö Centralstation. En tredje kurs kommer i Göteborg på Centralhuset konferensvid Centralstationen tisdag-onsdag den 18-19 augusti.

För alla kurstillfällen gäller att dag 1 serveras frukost kl. 9.30 och kursen börjar sedan kl. 10.00 och avslutas dag 2 kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer. Avgiften för kursen är 8 500 kr exkl moms. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. 

Frågor om kursen besvaras av Bengt Wilde, bengt@trafikteknikab.se eller Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com 

Anmälan

Vill du anmäla dig till kursen i Stockholm tisdag-onsdag 28-29 april kommer du till anmälningslänken genom att klicka här.  Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas på annan person. 

Vill du anmäla dig till kursen i Malmö tisdag-onsdag 12-13 maj kommer du till anmälningslänken genom att klicka här.  Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas på annan person. 

Vill du anmäla dig till kursen i Göteborg tisdag-onsdag 18-19 augusti kommer du  till anmälningslänken genom att klicka här.  Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas på annan person. 

Kommande kursdatum