Vägmärkens användning

Kursens innehåll

Vägmärken är det viktigaste verktyget en väghållare har för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. De vägmärken som används måste följa de juridiska regler som finns i trafikförordningen, vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Men ännu viktigare är att de vägmärken och deras tilläggstavlor är begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Den som har ansvaret för uppsättningen av vägmärken måste därför samtidigt ha båda dessa perspektiv i fokus.

Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. Det är därför nödvändigt att man redan när den lokala trafikföreskriften formuleras tänker igenom hur beslutet ska kunna kommuniceras med vägmärken och tilläggstavlor på ett för trafikanterna begripligt sätt. På kursen kommer vi därför att fokusera på betydelsen av att vägmärken och tilläggstavlor används och sätts upp på rätt sätt så att den trafikregel som utmärkningen ska illustrera både ska uppmärksammas och bli begriplig. Vi kommer också att gå igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt gå igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.  

NYHET lunch-till-lunch-seminarium för erfarna trafikingenjörer
En lokal trafikföreskrift måste inte bara vara välmotiverad utan också begriplig för trafikanterna och juridisk riktig. Det innebär ibland svåra avvägningar som ofta kan behöva diskuteras i en större krets av kollegor. Därför arrangerar vi den 21-22 november ett lunch-till-lunch-seminarium för dig som arbetar med lokala trafikföreskrifter och/eller vägmärkens utforming. På seminariet får du tillfälle att med lärare och kollegor diskutera de problem som du mött på hemmaplan. För att delta bör du ha arbetat en tid med lokala trafikförskrifter och/eller hur de ska märkas ut. Vi inleder med en redovisning och diskussion av diskutabla och ibland felaktiga utmärkningar som vi sett i ett antal kommuner.  Resten av seminariet kommer sedan att ägnas åt de frågor du och andra kursdeltagare prioriterar. Deltagarna ska därför före kursstart skicka in egna problemställningar som de mött i sitt arbete på hemmaplan och som de vill ha belysta på seminariet. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer för att ge möjlighet för alla att utbyta erfarenheter om gällande lagstiftning och dess tillämpning.

LÄRARE

Joakim Florén har under många år arbetat med olika trafikfrågor på Malmö stads fastighets- och gatukontor och är numera enhetschef för Trafikregleringsenheten. Han har långvarig erfarenhet av såväl övergripande som specifika frågor rörande trafikreglering.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna om grundkursen

"Bland de bästa kurser jag varit på. Väldigt intressant"
"Som alltid relevant innehåll med lättillgängliga exempel framfört med intressanta föreläsare"
"Stort kunnande förmedlat genom föreläsningar och diskussion"
"Bra och givande diskussioner med exempel från många kommuner"
"Mycket bra för personer som arbetar med utredning/trafikplanering och projektering av vägutrustning samt övriga trafikanordningar! Kommer starkt rekommendera!"
"Bengt och Jan är fantastiska och helt underbara ”gubbar” i sina bästa år. Här har vi kunskap till max, vilket är så mäktigt"
"Ett bra koncept som täcker det mesta inom vägmärkesdjungeln!"

I höst både grundkurs och seminarium för erfarna trafikingenjörer

Grundkursen Vägmärkens användning vänder sig främst till trafikingenjörer och motsvarande personal i kommunerrna, men är även lämplig för konsulter och de som arbetar som parkeringsövervakare. Nästa kurs äger rum onsdag-torsdag 4-5 september 2024.

Kursen i september äger rum på Saturnus Konferens i centrala Stockholm. Dag 1 serveras frukost redan från kl. 8.00 och kursen börjar sedan kl. 10.00 och avslutas dag 2 cirka kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till ca 30 personer. 

Avgiften för kursen är 11 900 kr exkl moms. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. För bokning av rum för övernattning rekommenderar vi att jämföra aktuella priser på Hotell Hilton, Sjöfartshotellet eller andra hotell i närheten av kurslokalen. 

Frågor om kursen besvaras av Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com och Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com.

Seminariet för erfarna trafikingenjörer arrangeras som ett lunch-till-lunch-seminarium torsdag-fredag den 21-22 november 2024. Seminariet äger rum på Saturnus Konferens strax intill Slussens tunnelbanestation i centrala Stockholm.

Seminariet inleds med lunch dag 1 kl. 12, därefter diskussioner fram till kl. 17. Efter lunchen inleder vi med att redovisa och diskutera ett antal diskutabla utmärkningar som vi sett i flera kommuner runt om i landet. Resten av seminariet ägnas de frågor som deltagarna i förväg skickat in och som behöver diskuteras i en större grupp. 

För att ge deltagarna bättre tid att diskutera och lära känna varandra arrangeras en gemensam middag på kvällen på restaurang Himlen inom gångavstånd från kurslokalen. Dag 2 startar kl. 8.30 och avslutas med lunch kl. 12.

Avgiften för seminariet är 8 700 kr exkl. moms. I avgiften igår den gemensamma middagen på första seminariedagens kväll. Antalet deltagare på seminariet är begränsat till högst 25 personer. För bokning av rum för övernattning rekommenderar vi att jämföra aktuella priser på Hotell Hilton, Sjöfartshotellet eller andra hotell i närheten av kurslokalen.

Frågor om seminariet  besvaras av Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com och Lars Ahlman, trafik.ahlman@telia.com.

Anmälan

Vill du anmäla dig till kursen "Vägmärkens användning"  i Stockholm onsdag-torsdag 4-5 september 2024  klickar du på anmälningslänken här. Anmälan är bindande men du kan skicka en kollega iom du får förhinder.

Vill du anmäla dig till seminariet för erfarna trafikingenjörer torsdag-fredag den 21-22 november klickar du här. Anmälan är bindande, men får du förhinder kan du skicka en kollega. 

Kommande kursdatum