Vägmärkens användning

Kursens innehåll

Vägmärken är det viktigaste verktyget en väghållare har för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. De vägmärken som används måste följa de juridiska regler som finns i trafikförordningen, vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Men ännu viktigare är att de vägmärken och deras tilläggstavlor är begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Den som har ansvaret för uppsättningen av vägmärken måste därför samtidigt ha båda dessa perspektiv i fokus.

Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. Det är därför nödvändigt att man redan när den lokala trafikföreskriften formuleras tänker igenom hur beslutet ska kunna kommuniceras med vägmärken och tilläggstavlor på ett för trafikanterna begripligt sätt. På kursen kommer vi därför att fokusera på betydelsen av att vägmärken och tilläggstavlor används och sätts upp på rätt sätt så att den trafikregel som utmärkningen ska illustrera både ska uppmärksammas och bli begriplig. Vi kommer också att gå igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt gå igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.  

LÄRARE

Joakim Florén har under många år arbetat med olika trafikfrågor på Malmö stads fastighets- och gatukontor och är numera enhetschef för Trafikregleringsenheten. Han har långvarig erfarenhet av såväl övergripande som specifika frågor rörande trafikreglering.

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna

"Bland de bästa kurser jag varit på. Väldigt intressant"
"Som alltid relevant innehåll med lättillgängliga exempel framfört med intressanta föreläsare"
"Stort kunnande förmedlat genom föreläsningar och diskussion"
"Bra och givande diskussioner med exempel från många kommuner"
"Mycket bra för personer som arbetar med utredning/trafikplanering och projektering av vägutrustning samt övriga trafikanordningar! Kommer starkt rekommendera!"
"Bengt och Jan är fantastiska och helt underbara ”gubbar” i sina bästa år. Här har vi kunskap till max, vilket är så mäktigt"
"Ett bra koncept som täcker det mesta inom vägmärkesdjungeln!"

Nästa kurs om Vägmärkens användning den 4-5 september 2024

Kursen Vägmärkens användning vänder sig främst till trafikingenjörer och motsvarande personal i kommunerrna, men är även lämplig för konsulter och de som arbetar som parkeringsövervakare. Nästa kurs äger rum onsdag-torsdag 4-5 september 2024.

Kursen i september äger rum på Saturnus konferens i centrala Stockholm. Dag 1 serveras frukost redan från kl. 8.00 och kursen börjar sedan kl. 10.00 och avslutas dag 2 cirka kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till ca 30 personer. Avgiften för kursen är 11 900 kr exkl moms. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. Övernattning bokas av kursdeltagarna själva, se info om hotell på startsidan. 

Frågor om kursen besvaras av Lars Ahlman, lars.ahlman@telia.com eller Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com 

Anmälan

Vill du anmäla dig till kursen "Vägmärkens användning"  i Stockholm onsdag-torsdag 4-5 september 2024  klickar du på anmälningslänken här. Anmälan är bindande men du kan skicka en kollega iom du får förhinder.

Kommande kursdatum