Vägmärkens användning

Kursens innehåll

Vägmärken är det viktigaste verktyget en väghållare har för att informera trafikanterna om vilka regler som gäller i trafiken. Det kan handla om lokala restriktioner som trafikanterna måste bli uppmärksammade på eller permanenta eller tillfälliga avvikelser i fråga om exempelvis vägstandard. 
Det är viktigt att de vägmärken som används följer de juridiska regler som finns i trafikförordningen, vägmärkesförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter och dessa redovisas i denna handbok. Men ännu viktigare är att de vägmärken och deras tilläggstavlor är begripliga för den vanliga trafikanten. En utmärkning som inte förstås av trafikanterna är en misslyckad utmärkning. Den som har ansvaret för uppsättningen av vägmärken måste därför samtidigt ha båda dessa perspektiv i fokus.
Ett särskilt problem är de olika tilläggstavlor som krävs för att informera om tidsbegränsningar och andra regler för parkering, tillåten resp. otillåten trafik m.m. Felaktiga vägmärken och svårbegripliga tilläggstavlor är tyvärr alltför vanliga. Det är därför nödvändigt att man redan när den lokala trafikföreskriften formuleras tänker igenom hur beslutet ska kunna kommuniceras med vägmärken och tilläggstavlor på ett för trafikanterna begripligt sätt. På kursen kommer vi därför att fokusera på betydelsen av att vägmärken och tilläggstavlor används och sätts upp på rätt sätt så att den trafikregel som utmärkningen ska illustrera både ska uppmärksammas och bli begriplig. Vi kommer också att gå igenom frågor som rätt storlek och färgsättning på vägmärken, hur olika vägmärken får kombineras och märkas ut samt gå igenom och diskutera ett antal rättsfall som har betydelse för kommunerna.  

LÄRARE

Bengt Wilde driver sedan 1991 egna företaget Trafikteknik Bengt Wilde AB med huvudsaklig inriktning på konsultation och utbildning inom trafik- och parkeringsregleringsområdet. Tidigare har Bengt bland annat arbetat som trafikingenjör på Malmö gatukontor och på Trafiksäkerhetsverket. 

Jan Söderström har tidigare under mer än 20 år varit chef för enheten för infrastruktur och trafikfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting/Svenska Kommunförbundet. Han har också under 10 år arbetat med trafikfrågor på Vägverket, varit biträdande gatuchef i Danderyds kommun samt vikarierat som professor i trafikplanering på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så tycker kursdeltagarna

"Bland de bästa kurser jag varit på. Väldigt intressant"
"Som alltid relevant innehåll med lättillgängliga exempel framfört med intressanta föreläsare"
"Stort kunnande förmedlat genom föreläsningar och diskussion"
"Bra och givande diskussioner med exempel från många kommuner"
"Mycket bra för personer som arbetar med utredning/trafikplanering och projektering av vägutrustning samt övriga trafikanordningar! Kommer starkt rekommendera!"
"Kunniga, mycket erfarna kursledare"
"Ett bra koncept som täcker det mesta inom vägmärkesdjungeln!"

info om kursen Vägmärkens användning

De första kurserna "Vägmärkens användning" som skulle gått under våren fick skjutas upp till hösten. Under augusti-september genomförde vi  fyra kurser, varav två i Stockholm och en vardera i Göteborg resp. Malmö. Alla kurserna har haft mycket nöjda deltagare inklusive inneburit livliga diskussioner om hur olika vägmärken bör och kan användas. Vi hoppas kunna genomföra en ny kurs Vägmärkens användning undder första kvartalet 2021.

För alla kurstillfällen gäller att dag 1 serveras frukost kl. 9.30 och kursen börjar sedan kl. 10.00 och avslutas dag 2 kl. 15.00. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer. Avgiften för kursen är 9 500 kr exkl moms. Då ingår fika, luncher och en omfattande kursdokumentation speciellt framtagen för denna kurs. Övernattning bokas av kursdeltagarna själva. 

Frågor om kursen besvaras av Bengt Wilde, bengt@trafikteknikab.se eller Jan Söderström, jansoderstrom@hotmail.com 

Anmälan

Vill du anmäla dig till kursen Vägmärkens användning kommer du i vår här till en anmälningslänk genom att klicka här.  Anmälan till intresselistan är inte bindande. 
 

Kommande kursdatum